اسلایدر

حسابدار - نمونه سوال حسابداری مالیاتی
عمومی وحسابداری

    سوالات چهار گزينه ای

 

  1 ) کداميـک از موارد زيـر از پرداخت ماليـات بر درآمد حقوق معاف هستند         

الف ) عيـدی و پاداش پايـان سال تا 100000 ريـال                     ب ) هزيـنه سفر

ج    ) فوق العاده ماموريـت                                                             د  ) همه موارد

 

2 ) در آمد مشمول املاکی که به اجاره  واگذار می گردد عبارت است از :

الف ) کل اجاره در يـافتی                                                   ب ) معافيـت ندارد

ج    ) کل در يـافتی پس از کسر 25% هزيـنه                د  ) تا 30% معاف

 

3 ) نرخ ماليـاتی شرکتهای پذيـرفته شده در بورس :

الف ) 25% مقطوع است                                                    ب ) 25% پس از کسر 10% بخشودگی

ج    ) 22.5%                                                                    د  ) ب و ج

 

4 ) نرخ سر قفلی و انتقال قطعی املاک به ترتيـب :

الف ) 4% و  5%                                                              ب ) 2% و 5%

ج    ) 5% و 2%                                                               د  )  5% و 4%

 

ميـزان فعاليـت مزايـای غيـر نقدی و عيـدی سالانه به ترتيـب :

الف ) 12/2 و  12/1 معافيـت ماده 84                   ب ) تا 100000 ريـال مشمول ماليـات

ج    ) 12/1 و 12/2  معافيـت ماده 84                   د  ) هيـچکدام

 

سوالات تشريـحی:

تعريـف جامع ماليـات – ماترک متوفی چيـست و مبنای محاسبه آن کدام قيـمت است – قرائن ماليـاتی چيـست         (با ذکر 2 نمونه )- هزيـنه های قابل قبول – ضرايـب ماليـاتی چيـست                                      ( 7 )

 

 

مسائل :

1 ) آقای الف مديـر امور اداری يـک شرکت دولتی است و از تاريـخ 1/1/83 مشغول به کار شده است. حقوق و مزايـای نامبرده طبق حکم استخدامی به شرح زيـر است :                        ( 2 )

حقوق اصلی 2575000 ، فوق العاده محل خدمت 2250000 ، حق جذب 1330000 ، حق خوار بار ( غيـر نقدی ) 220000 ، فوق العاده بدی آب و هوا 530000 ، حق عائله مندی ( غيـر نقدی ) 180000 ، فوق العاده تسهيـلات زندگی 590000 و اضافه کاری 1200000

استفاده از مسکن با اثاثيـه که مبلغ 350000 ريـال ماهانه از حقوق و مزايـا کسر می شود مطلوب است :

محاسبه ماليـات حقوق و اضافه کاری نامبرده در فرورديـن ماه

 

2 ) آقای هوشنگ با داشتن همسر و يـک پسر 18 ساله و يـک دختر 15 ساله فوت نمود . همسر نامبرده ماترک متوفی را به شرح زيـر تسليـم اداره امور ماليـاتی نموده است.

حساب سپرده بانکی در بانک تجارت 220000000 ريـال . ساختمان واقع در شميـرانات که ارزش معاملاتی اعيـانی آن 35000000 ريـال و ارزش معاملاتی ( عرصه ) آن 120000000 ريـال است . سهام شرکت پذيـرفته شده در بورس 60000000 ريـال.

طبق حکم دادگاه 8/1 ماترک به همسر و بقيـه به نسبت 2 و 1 بيـن وراث تقسيـم می شود و در صورتی که هزيـنه کفن و دفن 3500000 ريـال و بدهی به همسر 35000000 ريـال مورد تائيـد اداره ماليـاتی باشد.

مطلوب است محاسبه ماليـات سهم الارث هر يـک از وراث                      ( 3 )

3 )  احمد و محمود و رضا در يـک مشارکت به فعاليـت پرداخته و نحوه تشکيـل سرمايـه به ترتيـب 1 و 2 و 2 است . در صورتی که درآمد مشمول ماليـات سال 1383 ايـن مشارکت 120000000 ريـال باشد ماليـات هر يـک از شرکاء را حساب کنيـد.          ( 2 )

 

4 ) آقای رضائی  کارشناس رسمی دادگستری وکالت يـک موسسه دولتی را برای دفاع از عملکرد مالی پذيـرفته است طبق اظهار نامه ماليـاتی ، ماليـات عملکرد شرکت 225000000 ريـال ابزار ولی حوزه ماليـاتی آن را 280000000 ريـال تشخيـص داده است ماليـات حق الوکاله نامبرده را حساب کنيـد .          ( 2 )

 

5 )  شرکتيـ يـک ساختمان اداری را برای مدت يـک سال به مبلغ 8500000 ريـال ماهيـانه اجاره نموده است. ساختمان به طور مشاع به سه نفر به نسبت 6/1 و 6/2 و 6/3 دانگ تعلق دارد . چنانچه اجاره ساليـانه پرداخت شده و مالک اولی بازنشسته بوده و هيـچ درآمدی نداشته باشد ماليـات هر يـک از مالکيـن را حساب کنيـد .        ( 2 )

 

(جدول ماده 31 )

تا سقف 30000000 ريـال       15%

تا سقف 100000000 ريـال نسبت به مازاد 300000000 ريـال 20%

تا سقف 1000000000 ريـال نسبت به مازاد 250000000 ريـال  3%

بالاتر از 1000000000 ريـال نسبت به مازاد 1000000000 ريـال 35%

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی ۱۳۸۷ساعت 20:17  توسط مصطفی  |